Teglio S.Eufemia, San Giovanni, San Giacomo, Tresenda, Castello dell’Acqua

Teglio S.Eufemia, San Giovanni, San Giacomo, Tresenda, Castello dell'Acqua
Unità pastorale
Italia
Italia

Afferiscono


PARR. S. EUFEMIA – TEGLIO
S. EUFEMIA
Parrocchia
Via Roma 3 23036 TEGLIO Italia

PARR. S. GIACOMO – TEGLIO
S. GIACOMO
Parrocchia
Via Chiesa 3 23030 TEGLIO Italia

PARR. S. GIOVANNI BATTISTA – TEGLIO
S. GIOVANNI BATTISTA
Parrocchia
23036 TEGLIO Italia

PARR. S. MICHELE ARC. – CASTELLO
S. MICHELE ARC.
Parrocchia
Via Giovanni Paolo II 18 23030 CASTELLO DELL'ACQUA Italia

PARR. SANTI MICHELE E OMOBONO – TRESENDA
SANTI MICHELE E OMOBONO
Parrocchia
Località Tresenda 23030 TEGLIO Italia